Accueile > Onze Firma > Onze firma

Onze firma

CAE maakt als fabrikant van medische weegsystemen van klasse III deel uit van de leaders in het segment van topkwaliteit.

Haar leidinggevende rol is te wijten aan:
      - een voortdurende analyse van noden en vereisten van weegschalen-gebruikers;
      - high-tech fabricageprocessen welke via ons ERP-systeem worden beheerd;
      - het gebruik van zeer hoogwaardige materialen die aan de eisen van de gezondheidszorg voldoen;
      - high-tech elektronische apparatuur waarin betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gebruiksgemak worden verenigd.

Onze Geschiedenis :

AR-assis2.jpgCAE (Close Automation Électromécanique) werd in 1994 opgericht en is vandaag voornamelijk in de gezondsheidszorg actief.
CAE breidde haar markt uit door volwaardige oplossingen aan te bieden, gaande van de studie en ontwikkeling naar de installatie en het onderhoud, initieel als antwoord op voornamelijk industriële behoeften.

In 1995 richt CAE een medische afdeling op en ontwikkelt een als het ware revolutionaire weegschaal waarvan het model gepatenteerd wordt: « Arnold » is de eerste elektronische personenweegschaal die een weging in de zittende en staande positie toelaat, waarbij de gewichtsweergave absoluut even nauwkeurig blijft, wat natuurlijk van essentieel belang is voor de medische en paramedische diensten.

Het concept boeit de ziekenhuissector. De personenweegschaal  «  Arnold » wordt een succes en de verkoop kent een forse stijging. De kwaliteit van het product valt niet meer te demonstreren, daar ze unaniem door de professionals erkend wordt.

Meerdere jaren van onderzoek en ontwikkeling volgen en CAE introduceert een volledig gamma van nieuwe weegschalen met opties die aan de meeste behoeften op vlak van de medische weging voldoen: een nieuw design voor de weegschaal “Arnold”, de opstapweegschaal “Charly”, vier modellen van de "PC" weegplatform (voor rolstoelen, bedden en brancards), de "PF75 en 77" baby- en kinderweegschaal en, tot slot, de opstapweegschalen uit de serie "PF3x" en de "PF10" luierweegschaal.

Alle producten worden in eigen huis vervaardigd, in onze werkplaats te Bande (België), waardoor continu op de behoeften en de veranderende werkomstandigheden van het medische en paramedische personeel kan worden ingespeeld. l

Onze Missie:

CAE is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de vervaardiging en de verdeling van weegsystemen voor de gezondheidszorg. Haar doelgroepen zijn de ziekenhuizen en de rustoorden.

CAE wil dicht bij haar klanten staan om :
     - snel en efficiënt te kunnen reageren,
     - rechtstreeks feedback te verkrijgen,
     - beter aan de verwachtingen van haar klanten te kunnen voldoen dankzij de verbetering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe producten,
     - haar commerciële partners optimaal te steunen en op te leiden.

Onze Waarden:

De dynamische en gespecialiseerde ploeg van CAE ontwikkelde zijn producten met een bijzondere aandacht voor de eindgebruikers : de medische diensten, het verpleegpersoneel, de patiënten en de technische diensten van zieken- en rusthuizen.

De ergonomie, hygiëne, comfort en onderhoud worden bestudeerd en geoptimaliseerd met oog op de algemene tevredenheid van de gebruiker. Met name het risico op rugklachten wordt nauwlettend onderzocht en verminderd door middel van ingenieuse apparatuur.

Haar personenweegschalen, babyweegschalen, weegplatformen, luierweegschaal verenigen robuustheid en design.

De producten zijn zodanig ontwikkeld dat de ploeg van CAE-technici in staat is om de technische dienst bij de klant op afstand bijstand te verlenen, wat een reële besparing in onderhoudskosten voorstelt.

De toestellen zijn geheel in Europese materialen vervaardigd en tot 99% recycleerbaar. Deze eigenschappen staan borg voor een grote duurzaamheid en een behoorlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Onze Visie:

CAE streeft ernaar om haar onloochenbare expertise en haar originele benadering van product en innovatie door te zetten.

CAE wenst een internationale referentie te worden in de medische sector voor producten van superieure kwaliteit dankzij de voortdurende verbetering van interne processen via het ERP-systeem, de nabijheid van haar gebruikers en een sterke commerciële communicatie.